Κατασκευή Ιδιωτικών έργων

Κατασκευή οικοδομικών έργων και Η/Μ εγκαταστάσεων

Κατασκευάζουμε και επιβλέπουμε οποιοδήποτε κτιριακό έργο, υλοποιώντας τις απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, την κατασκευή του φέροντος οργανισμού (από σκυρόδεμα, μεταλλική κατασκευή, σύμμικτη κατασκευή, προκατασκευασμένα στοιχεία), εργασίες μονώσεων (θερμομονώσεις, υγρομονώσεις), κατασκευή αντιστηρίξεων, οπτοπλινθοδομών, επιχρισμάτων, διαμερισματοποίηση εσωτερικών χώρων με τοιχοποιία ξηράς δόμησης, επίστρωση δαπέδων, τοποθέτηση κουφωμάτων, δημιουργία αρχιτεκτονικών προσόψεων, κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και δικτύων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για:

 • εμπορικά κέντρα και καταστήματα
 • κτίρια κατοικιών και γραφείων
 • ξενοδοχειακές μονάδες
 • εκθεσιακούς χώρους
 • βιομηχανικά κτίρια
 • γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις
 • εξειδικευμένα έργα

Δημιουργούμε το κτίριο από το μηδέν και το παραδίδουμε με το κλειδί στο χέρι, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις. Για το σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε με μελετητικά γραφεία με πολύχρονη παρουσία στο χώρο

Συντήρηση, ανακαίνιση, επισκευή, ενίσχυση

Αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση :
 • εμπορικών καταστημάτων
 • κατοικιών
 • γραφείων
 • ξενοδοχείων
 • διατηρητέων
 • εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με εκπόνηση δικών μας μελετών ή έτοιμων από τον πελάτη.
Συντηρούμε και επισκευάζουμε οικοδομικές εγκαταστάσεις, αντιμετωπίζοντας κάθε είδους τεχνικό πρόβλημα, που έχει προκύψει από την πάροδο του χρόνου ή όταν πρόκειται για σημαντικές βλάβες (π.χ. από σεισμούς) προχωρούμε στην ενίσχυση του φέροντος οργανισμού τους.
Scroll to Top