Αδειοδοτήσεις - Μελέτες

Η «ΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» με εξειδικευμένους συνεργάτες Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες που διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία, είναι σε θέση να αναλάβει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται καθώς και στη συνέχεια όλες τις λοιπές προβλεπόμενες υπηρεσίες που έπονται στα πλαίσια κατασκευής ενός έργου.

Γενικά, οι παρακάτω αναφερόμενες μελέτες καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα κατασκευών. Ακόμη, σε περίπτωση ιδιαιτερότητας ενός έργου, η εταιρία είναι σε θέση να επιλύσει εξειδικευμένα θέματα τα οποία απαιτούν επιπρόσθετα ειδικές μελέτες , π.χ. η μελέτη βαθιάς θεμελίωσης ή προεγκρίσεις και έρευνες, όπως η Γεωτεχνική Έρευνα.

Αναλαμβάνουμε:

 • Έκδοση άδειας δόμησης
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Στατική Μελέτη φέροντος οργανισμού
 • Μελέτη ηλεκτρικών ρευμάτων
 • Μελέτη θέρμανσης
 • Μελέτη ύδρευσης
 • Μελέτη αποχέτευσης
 • Μελέτη κλιματισμού
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)
 • Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων
 • Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας
 • Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας
 • Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού
Scroll to Top