Αλλαγή Χρήσης Σχολείου

Αλλαγή χρήσης σχολείου, υφιστάμενου προ του 1955 σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Scroll to Top